W dziwnych czasach przyszło nam dzisiaj żyć – z jednej strony cieszy nas ogromny
postęp cywilizacyjny i chętnie korzystamy z jego dobroci, z drugiej jednak strony cierpimy
na coraz więcej chorób (również cywilizacyjnych), bo zatrucie środowiska naturalnego
człowieka nigdy dotąd nie było aż tak ogromne
.

Wraz z przyrostem produkcji wszelkich
dóbr rośnie również ilość odpadów w postaci śmieci, ścieków, zanieczyszczenia atmosfery itp.
Notowany we wszystkich dziedzinach przemysłu oraz w rolnictwie rozwój nie byłby możliwy
bez postępu w sektorze chemicznym, który „obdarowuje” nas ciągle nowymi
związkami chemicznymi.
Obecnie handel na świecie oferuje ponad 70 000 organicznych
związków chemicznych przy ich rocznej produkcji 150 milionów ton.
Jedna trzecia tej produkcji trafia nieuchronnie w postaci odpadów i ścieków do środowiska.
Wśród organicznych związków chemicznych najbardziej niebezpieczne są te,
które łatwo i szybko rozpuszczają
się w wodzie (jest ich obecnie ponad 2500),
a najgroźniejsze z nich to związki rakotwórcze.


Obecnie notuje się na świecie ponad 16 milionów sztucznie zsyntetyzowanych związków
chemicznych, a każdego roku powstaje 250 000 nowych związków. Handel na świecie
oferuje dzisiaj 70 000 organicznych związków chemicznych, przy rocznej produkcji 150 milionów
ton, z czego 1/3 trafia do środowiska naturalnego.

Pośród związków zatruwających nasze środowisko istnieje ponad 2500 takich, które łatwo i szybko rozpuszczają się w wodzie i dlatego bez problemu dostają się do wód
powierzchniowych, gruntowych oraz głębinowych, stanowiących źródło dla wód pitnych
z kranu lub ze studni oraz mineralnych


Od niedawna – od około półwiecza – coraz częściej słyszymy o nowej postaci wody – o wodzie skażonej chemicznie. Co to znaczy?
W tym miejscu należy zaznaczyć,że wśród wszystkich płynów,jakie występują w przyrodzie,to właśnie woda jest najlepszym rozpuszczalnikiem. Żadna inna ciecz nie potrafi rozpuścić w sobie tylu substancji co woda -obecnie znanych jest ponad 2500 związków chemicznych,które rozpuszczają się w wodzie tak szybko i tak łatwo jak sól kuchenna w zupie albo cukier w kawie lub herbacie. Wśród tych związków niemałą część stanowią związki toksyczne -chorobotwórcze i rakotwórcze.

Skąd się biorą one w wodzie? Otóż taka jest cena za postępujący proces industrializacji.
Nie można nic produkować bez towarzyszących odpadów,również pod postacią ścieków przemysłowych. Rolnicy nie mają dziś szansy na uzyskanie obfitych płodów rolnych bez stosowania nawozów sztucznych oraz trujących pestycydów. Przemysł spożywczy nie potrafi już funkcjonować bez użycia chemicznych polepszaczy i konserwantów. Do odpadów zaliczyć należy również środki higieny osobistej oraz środki czystości (detergenty, kremy, balsamy itp.), które po zużyciu trafiają do kanalizacji,rzek i do zakładów wodociągowych. Tysiące ton zużytych oraz niewykorzystanych lekarstw także lądują w rzekach (bo ich resztki znajdują się w naszych odchodach)lub na śmietniskach (bo tam wyrzucamy przeterminowane środki)

Zanieczyszczenia z kominów
Czy chciałbyś pić wodę ze studni wywierconej na środku śmietniska? Nie? A przecież pijesz taką i to każdego dnia.
Wszystkie skażone chemicznie wody ze śmietnisk (odcieki) również płyną do rzek.


 

 

ATEST HYDROPURE

 


 

OSZCZĘDZAJ, przeznacz te pieniądze na filtr z odwróconą osmozą

Woda i oszczedzanie

 


 

Przedstawiciel Hydropure Polska:

Tomasz Godlewski
kontakt: 660-66-77-03