Rodzaje Spółek

PAKIETY SPÓŁEK – CENNIK

PAKIETY SPÓŁEK – CENNIK

Spółka Limited (LTD)
Private Company Limited by Shares

Angielska spółka Limited to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki Ltd. posiadają osobowość prawną. Finanse firmy kapitałowej są odrębne od finansów właścicieli firmy. Udziałowcy/akcjonariusze  odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu – wartości posiadanych akcji. W przypadku spółek Limited nie ma wymogu, co do minimalnej wysokości kapitału założycielskiego. Minimum jeden udział musi być jednak przyznany. Funkcje Dyrektora, Sekretarza i Udziałowca mogą pełnić osoby fizyczne lub inne firmy. Zysk firmy kapitałowej objęty jest podatkiem od osób prawnych (corporation tax). Firma Limited jest wiarygodną i najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Angielską spółkę Ltd. możesz założyć i prowadzić nawet jeśli nie jesteś rezydentem/mieszkańcem UK. Do rejestracji wymagana jest tylko jedna osoba (pełniąca jednocześnie funkcje Dyrektora i Udziałowca), funkcja Sekretarza jest opcjonalna i nie jest wymagana w UK. Osoba/osoby wchodzące w skład struktury spółki Limited nie muszą być rezydentami Wielkiej Brytanii, mogą to być obywatele z dowolnych części świata.

Firma Limited – Wymagania
DYREKTOR: Minimum jeden Dyrektor jest wymagany.
  SEKRETARZ: Funkcja Sekretarza nie jest wymagana dla firm w Wielkiej Brytanii.
  UDZIAŁOWIEC: Minimum jeden Udziałowiec (Shareholder) jest wymagany.
Funkcji Dyrektora i Sekretarza nie może pełnić ta sama osoba/spółka.
Funkcję Dyrektora i Udziałowca może pełnić ta sama osoba/spółka.
  AKCJE i KAPITAŁ: Standardowy kapitał zakładowy wynosi GBP 1,000.00 podzielonych na 1,000 akcji po GBP 1.00 każda. Kapitał jest deklarowany i nie jest wpłacany na konto firmy, jak ma to miejsce w polskich spółkach z o.o..
ADRES: Adres angielski jest wymagany. Musi to być adres w Anglii, Walii bądź Szkocji.
przekazywania korespondencji handlowej/biznesowej na adres klienta.
  NAZWA FIRMY: Nazwa spółki musi kończyć się na Limited lub Ltd.
Spółka Ltd. – Dodatkowe informacje
Status firmy: UK Private Limited Company.
Najbardziej prestiżowa forma podmiotu gospodarczego rozpoznawanego i respektowanego na całym świecie.
20% podatku dla firm z dochodem nie wyższym niż GBP 300,000.00
  30% podatku dla firm z dochodem wyższym niż GBP 1,500,000.00
  Obowiązek składania rocznych raportów annual return o statusie firmy i ewentualnych zmianach w jej strukturze.
Obowiązek składania rocznych rozliczeń podatkowych.
Firma Limited może uczystniczyć w każdej legalnej działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie.
Obowiązek rejestracji VAT i rozliczeń VAT dla obrotów powyżej GBP 77,000
  Możliwość zatrudniania pracowników
  Obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji finansowej.
  Możliwość otwarcia oddziału w innych krajach UE

Spółka akcyjna PLC
Public Limited Company

Angielska spółka Public Limited to odpowiednik polskiej spółki akcyjnej. Akcje spółek PLC są dostępne w obrocie publicznym i mogą być przedmiotem notowań giełdowych. Spółki PLC posiadają osobowość prawną. Minimalna wysokość kapitału założycielskiego to GBP 50,000.00, wszystkie akcje muszą być przyznane akcjonariuszom a kapitał w 25% musi być wpłacony na konto firmy. Udziałowcy/akcjonariusze  odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu – wartości posiadanych akcji. Funkcje Dyrektorów, Sekretarza i Udziałowców mogą pełnić osoby fizyczne lub inne firmy. Zysk firmy kapitałowej objęty jest podatkiem od osób prawnych (corporation tax).

Firma Public Limited Company – Wymagania
DYREKTOR: Minimum dwóch Dyrektorów jest wymaganych.
  SEKRETARZ: Wykwalifikowany Sekretarz jest wymagany.
UDZIAŁOWIEC: Minimum dwóch Udziałowców jest wymaganych.
  AKCJE i KAPITAŁ: Minimalny kapitał założycielski to GBP 50,000.00. Kapitał w 1/4 musi być wpłacony na konto firmy.
  ADRES: Adres angielski jest wymagany. Musi to być adres w Anglii lub Walii.
  NAZWA FIRMY: Nazwa spółki musi kończyć się na Public Limited Company lub Plc.
Spółka PLC – Dodatkowe informacje
Status firmy: Public Limited Company.
  20% podatku dla firm z dochodem nie wyższym niż GBP 300,000.00
  30% podatku dla firm z dochodem wyższym niż GBP 1,500,000.00
  Obowiązek składania rocznych raportów annual return o statusie firmy i ewentualnych zmianach w jej strukturze.
  Obowiązek składania rocznych rozliczeń podatkowych.
Firma PLC może uczystniczyć w każdej legalnej działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie.
Obowiązek rejestracji VAT i rozliczeń VAT dla dochodów powyżej GBP 77,000
  Możliwość zatrudniania pracowników
  Obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji finansowej

Spółka Partnerska (LLP)
Limited Liability Partnership

Spółka Limited Liability Partnership to spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to forma pośrednia między firmą Limited a zwykłą spółką partnerską dwóch (lub więcej) osób samozatrudnionych. Odpowiedzialność Partnerów za zobowiązania spółki LLP jest ograniczona do wysokości wniesionego wkładu. LLP posiada osobowość prawną. Ta forma działalności gospodarczej wykorzystywana jest najczęściej do prowadzenia firm audytorskich lub prawniczych.

Firma Partnerska (Partnership) – Wymagania
CZŁONKOWIE: Minimum dwóch Członków jest wymaganych.
  ADRES: Adres angielski jest wymagany. Musi to być adres w Anglii lub Walii.
  NAZWA FIRMY: Nazwa spółki musi kończyć się na Limited Liability Partnership lub Llp.
Spółka LLP – Dodatkowe informacje
Status firmy: Limited Liability Partnership.
  Pomimo tego, że LLP jest zarejstrowane jako firma, członkowie podlegają opodatkowaniu od osób fizycznych (personal income tax)
Obowiązek składania rocznych raportów annual return o statusie firmy i ewentualnych zmianach w jej strukturze.
  Obowiązek składania rocznych rozliczeń podatkowych.
Firma LLP może uczystniczyć w każdej legalnej działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie.
Obowiązek rejestracji VAT i rozliczeń VAT dla dochodów powyżej GBP 77,000
  Możliwość zatrudniania pracowników
  Obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji finansowej

Samozatrudnienie
Self Employed

Self-Employment (Sole Trader) to jednoosobowa działalność gospodarcza. Samozatrudnienie jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii (Anlglii). Do rejestracji samozatrudnienia wymagany jest numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number). Rejestracji Self Employed należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Sole Trader nie posiada osobowości prawnej. Osoba samozatrudniona odpowiada całym swoim majątkiem za działalność firmy. Podjęcie działalności w ramach Self-Employment nie wyklucza możliwości zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Osoby samozatrudnione objęte są podatkiem dochodowym od osób fizycznych (personal income tax) oraz są zobowiązane do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance). Osoby Samozatrudnione mogą łączyć się w spółki partnerskie. Rejestracja Samozatrudnienia jest możliwa tylko dla osób będących rezydentami Wielkiej Brytanii (posiadającymi adres personalny w UK oraz numer ubezpieczenia społecznego National Insurance Number).

Dodatkowe informacje – 2014/2015
Obowiązek składania rocznych rozliczeń podatkowych
  Obowiązek rejestracji VAT i rozliczeń VAT dla obrotów powyżej GBP 77,000
Możliwość zatrudniania pracowników
Obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji finansowej – przechowywanie dokumentów i rachunków przez okres 5 lat
Ubezpieczenie społeczne (National Insurance) – 2012/2013
Class 2 – roczny dochód netto do GBP 7,605.00 – stawka GBP 2.65 tygodniowo
  Class 4 – dochód netto powyżej GBP 7,605.00 – stawka GBP 2.65 tygodniowo plus 9% dochodu powyżej GBP 7,605.00 do GBP 42,475.00. Dodatkowo opłata w wysokości 2% dla dochodu powyżej GBP 42,475.00
Z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne mogą być zwolnione następujące osoby:
kobiety powyżej 60-go roku życia,
  mężczyźni powyżej 65-go roku życia,
osoby posiadające zaświadczenie o niskich zarobkach (Certificate of Small Earnings Exception) –   dochód netto nie przekraczający kwoty GBP 5,595.00.
Podatki – 2012/2013
Pierwsze GBP 8,105.00 zwolnione od opodatkowania
Stawka opodatkowania 20% dla dochodów GBP 0.00 – GBP 34,370.00
Stawka opodatkowania 40% dla dochodów GBP 34,371.00 – GBP 150,000.00
Stawka opodatkowania 50% dla dochodów powyżej GBP 150,000.00

PAKIETY SPÓŁEK – CENNIK

PARTNERZY